strona główna

PATRONAT:

ZAPISZ SIĘ!
ROZPOCZNIJ PRZYGODĘ Z TATĄ!

Gra miejska "Przygoda z Tatą"

Gra miejska „Przygoda z Tatą” realizowany jest w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia” zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku. Organizatorem konkursu jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Konkurs był kierowany do organizacji pozarządowych, które mają już doświadczenie w organizacji gier miejskich lub podobnych wydarzeń kierowanych do rodzin w przestrzeni publicznej.
Celem gry jest wspólne spędzanie czasu na poznawaniu lokalnych atrakcji, ciekawych historycznie miejsc i budowanie w ten sposób poczucia lokalnej tożsamości.

Potwierdź swoje przybycie 19 czerwca, wypełniając poniższy formularz!    PATRONAT MEDIALNY: